Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stanislav ARMANOV

Stanislav ARMANOV
Doctor în pedagogie
conferenţiar universitar
Educaţie Fizică şi sport

Născut în anul 1953, 1 mai în satul Cuizăuca, Rezina. Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit facultatea de educaţie fizică a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” (1975). Maestru în sport al URSS. Antrenorul selecţionatei de lupte libere. Doctorantura Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2008). Doctor în pedagogie (2009). 16 publicaţii inclusiv în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Cursuri universitare autor şi coautor: „Managementul şi Marketingul în sistemul educaţiei fizice şi sportului” (2005). Marketing sportiv (2007), „Managementul relaţiilor publice şi mass media (2008). Elaborarea metodico-didactică „Ghidul candidatului la studii (2007) Monografie: „Implimentarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de candidaţi din domeniu (2009).