Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Daria LEVIȚCHI

Daria LEVIȚCHI
Lector superior
Educaţie Fizică şi sport

Născută la 01 martie 1957 or. Tighina. Angajată la ASEM în 1991. Specialist în domeniu „Educaţie fizică şi sport”. A absolvit facultatea de educaţie fizică şi sport a Institutului Pedagogic Ion Creangă în anul 1980, în prezent este doctoranda Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Maistru în Sport la atletism. Multipla Campioană al Republicii Moldova şi membru selecţionatei Republicii Moldova la atletism.

Este antrenorul selecţionatelor de atletism (f) şi nataţie (f) ASEM, care au fost medaliaţi cu argint şi bronz ani la rând, în 2005 medaliaţi cu medalii de aur (Locul I), membru consiliului facultăţii „Business şi Administrarea Afacerilor”, autoare la numeroase lucrări ştiinţifice, participantă la conferinţe Naţionale şi Internaţionale (Rusia, Ucraina şi România).