Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Olga CUCEREAVÎI

Olga CUCEREAVÎI
Lector superior
Educaţie Fizică şi sport

Născută în anul 1971, 22 iunie în or. Bălţi. Specialist în domeniul educaţiei fizice şi sportului, specializarea – baschet. Angajată la ASEM din anul 2012 la catedra ”Educaţie fizică şi Sport”. A absolvit facultatea Educaţie fizică la Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport în anul 1992, doctorantura INEFS (1996). În perioada 1992-2012 a activat la catedra Jocuri Sportive a Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport în calitate de lector universitar. Disciplinele predate: Curs de bază la baschet, Perfecţionarea Măiestriei Sportive la baschet; Bazele Tehnicii Ramurii Sportive Alese; Curs de bază la jocuri dinamice etc.

Antrenor şi arbitru de categorie naţională la baschet.

Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate şi culegerile diferitor conferinţe.