Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Igor FURCULIȚĂ

Igor FURCULIȚĂ
Lector superior
Turism şi Servicii Hoteliere

Născut la 22 noiembrie 1984, în s. Mîndreşti, raionul Teleneşti.

A absolvit Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor a ASEM în 2007, specialitatea Turism şi servicii hoteliere. A obţinut titlul de magistru în 2008 în cadrul ASEM. Angajat la ASEM din anul 2010.

Discipline predate:  Economia întreprinderii de restauraţie; Economia turismului - la Ciclul I. Licenţă.

Participant la Proiectul TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-2008- RU-JPCR „Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie”. A urmat cursuri de perfecţionare în domeniul turismului în cadrul Centrului de perfecţionare a cadrelor din domeniul turismului, obţinând Certificatul de Turism categoria”A”.

Patru publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitelor conferinţe.