Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Livia RUSU

Livia RUSU
Lector superior
Turism şi Servicii Hoteliere

Născută în anul 1976, 4 august în s. Sărata-Galbenă, Hînceşti.

Specialist în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere. Angajată la ASEM din anul 2004. A absolvitfacultatea de Marketing, specialitatea „Comerţ, turism şi servicii hoteliere” a ASEM în anul 1999. Doctorand, lector superior universitar (2009).

Discipline predate: Tehnologia operaţiunilor de turism - la ciclul I Licenţă; Turism cultural; Gestiunea întreprinderilor din turism - la ciclul II Masterat.

Participant al Proiectului TEMPUS IV  nr. 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR „Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (stagii profesionale în Portugalia şi Rusia în 2010 în cadrul proiectului).

Publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitor conferinţe.