Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Vasile MAXIM

Vasile MAXIM
Doctor în geografie
Conferenţiar universitar
Turism şi Servicii Hoteliere

Născut pe 4 iunie anul 1960, în satul Drăsliceni  raionul Criuleni.

Angajat la ASEM din anul 2006. A absolvitfacultatea de Geografie a Universităţii de Stat din Tiraspol în anul 1983, studii de doctorat  în cadrul Universităţii  Babeş – Bolyai din Cluj Napoca, România în anii 1992-1995.  Doctor în geografie (1995), conferenţiar universitar (2000).

Discipline predate: Economia turismului,Gestunea resurselor turistice - la ciclul I Licenţă;  Turism balnear - la ciclul II Masterat.

Stagiu de perfecţionare în cadrul Proiectului Tempus de Mobilitate Individuală la Universitatea din Nottingham şi Universitatea din Oxford , Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în 2004.

Peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile de profil naţionale şi internaţionale. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări.