Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Adrian BULICAN

Adrian BULICAN
Doctor în economie
Conferenţiar universitar
Turism şi Servicii Hoteliere

Născut în anul 1964, 15 iunie în satul Cetireni, r-l Ungheni.

Specialist în domeniul activităţii comerciale.

1981 - 1985
Universitatea de Stat din Chişinău, specialitatea ”Merceologia şi organizarea comerţului cu produse alimentare”
1985 - 1991
Universitatea de Stat din Chişinău, catedra ” Merceologie” – asistent, lector, lector superior.
1986 - 1990
Universitatea de Stat din Chişinău - doctorantură.
1991 - 1998
Academia de Studii Economice din Moldova, catedra „Merceologie şi tehnologie”, conferenţiar universitar,
1993
Doctor în ştiinţe agricole, Universitatea Agrară din Sanct – Petersburg.
Din 1998
Este angajat al Academia de Studii Economice din Moldova, catedra “Turism, Servicii Hoteliere”.

Discipline predate: Gestiunea hotelieră, Tehnica operaţiilor hoteliere, Urbanism comercial.