Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Natalia ŢURCAN

Natalia ŢURCAN
Doctor în economie
Conferenţiar universitar
Turism şi Servicii Hoteliere

Specialist în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor hoteliere. Din 1980 activează în cadrul USM, catedra „Economie şi comerţ”. Angajată la ASEM de la înfiinţarea ei.

Discipline predate: Economia turismului; Tehnologia şi organizarea comerţului, Tehnologia operaţiunilor hoteliere, Economia întreprinderilor de restauraţie- la ciclul I Licenţă.

Peste 33 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitor conferinţe.