Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

1 BELOSTECINIC Grigore 29 RUSU Julieta
2 COTELNIC Ala 30 BOTNARI  Nadejda
3 GUȚU Corneliu 31 HÂNCU Rodica
4 SÂRBU Olesea 32 CAUȘ Lidia
5 MELNIC Igor 33 LAZĂRI Liliana
6 BÎRCĂ Alic 34 ŢURCANU Viorel
7 COBZARI Ludmila 35 POPOVICI Angela
8 SOLCAN Angela 36 PÂRŢACHI Ion
9 GRIGOROI Lilia 37 PRISĂCARU Anatol
10 GODONOAGĂ Anatol 38 BUNU Ion
11 PLEŞCA  Lidia 39 COTELEAVitalie
12 PALADE Gabriel 40 CHISTRUGA Boris
13 GUŢU Nadejda 41 LOBANOV Natalia
14 GHINCULOV Silvia 42 BENEA-POPUȘOI Elina
15 COJOCARU Cristian 43 FEURAŞ Eugenia 
16 PAIC Mihai 44 CASIAN Angela   
17 BERGHE Eugenia 45 CIOBANU Diana (doct)
18 BACIU Sergiu Ion 46 GUȘTIUC Alexandru (sind.st)
19 TURCOV Elena Ion 47 LAZĂR Nistor  (Sen.stud.)
20 CERNAVCA  Mihail 48 ALÎMOV Adrian (CIB)
21 SAVCIUC Oxana 49 POPA Mihaela (BAA)
22 ŢURCANU Gheorghe 50 POPȘOI Ecaterina (EGD)
23 VACULOVSCHII Dorin 51 BRECICO Alexandru (REI)
24 BORCOMAN Raisa 52 POPA Gabriel (FB)
25 TOMŞA Aurelia 53 PRIMBLAS Daniel (CON)
26 ARMEANIC Alexandru 54 MARIAȘ Livia (CNC)
27 MOLDOVANU Gheorghe 55 ȚURCANU Ștefan (Șc.Mast.)
28 STRATULAT Oleg 56 IGNATOV Augustin (Șc.Mast.)