Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Grigore BELOSTECINIC
Rector,Grigore BELOSTECINIC
dr. hab., prof. univ.,
academician al AŞM.

 

 
Ala COTELNIC
Ala COTELNIC
dr. hab., prof. univ.,
Prim-prorector cu activitate didactică
Igor MELNIC
Igor MELNIC
dr., conf.univ.
Prorector în probleme de administrare și gospodărire
Vadim COJOCARU
Vadim COJOCARU
prof. univ., dr.
Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe