Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 14 iulie 2017, la ora 1400, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Aprobarea taxei pentru studii la Colegiul Național de Comerț al ASEM.
    Raportor: Nadejda GUȚU, șef Serviciul Planificare Economică și Finanțe al ASEM
  1. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM.
    Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., prorector ASEM, membru al CDSI
  1. Despre transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri materiale Școlii Profesionale din or. Orhei și Școlii Profesionale nr. 3 din or. Bălți (la solicitarea instituției).
    Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., prorector ASEM, membru al CDSI