Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 14 aprilie 2017, la ora 1100, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Constatarea rezultatelor procesului de alegere a rectorului ASEM.