Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
SÂMBĂTĂ, 18 martie 2017, la ora 1000, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Examinarea dosarelor candidaților pentru ocuparea postului de rector al ASEM, în vederea constatării corespunderii acestora cu condițiile de eligibilitate. Aprobarea listei candidaților admiși pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de rector al ASEM.
  2. Aprobarea listei documentelor incluse în dosarul candidaților admiși pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de rector al ASEM
  3. Aprobarea listei membrilor comunității academice cu drept de vot.
  4. Aprobarea conținutului buletinului de vot secret.
  5. Aprobarea componenței Comisiei tehnice de organizare a alegerilor.
  6. Aprobarea perioadei de organizare a întâlnirilor cu comunitățile academice și a dezbaterilor publice.
  7. Stabilirea datei și locului desfășurării procesului de votare.