Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
Vineri, 17 februarie 2017, la ora 1400, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
 1. Despre executarea bugetului ASEM pentru anul 2016.
  Raportor: Nadejda GUȚU, șef Serviciul Planificare Economică și Finanțe al ASEM
 2. Aprobarea bugetului ASEM pentru anul 2017.
  Raportor: Nadejda GUȚU, șef Serviciul Planificare Economică și Finanțe al ASEM
 3. Aprobarea deciziei de dare în locațiune a spațiilor ASEM.
  Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., prorector ASEM, membru al CDSI
 4. Anunțarea concursului pentru alegerea rectorului ASEM.
  Raportor: Ion STURZA, președinte al CDSI