Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
SÂMBĂTĂ, 29 octombrie, la ora 1000, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Despre rezultatele admiterii în ASEM Ia ciclul I, licenţă şi ciclul II, masterat pentru anul universitar 2016-2017.
    Raportor: Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM, membru al CDSI al ASEM
  2. Despre mersul executării și rectificarea bugetului ASEM pentru anul 2016.
    Raportor: Nadejda GUŢU, șef Serviciul Planificare Economică și Finanțe al ASEM
  3. Aprobarea deciziei de dare în locaţiune a spaţiilor ASEM.
    Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., prorector ASEM, membru al CDSI
  4. Diverse