Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
MIERCURI, 03 august 2016, la ora 09 00, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Aprobarea taxei pentru studii în ASEM la ciclul II, Master, învățământul cu frecvență redusă.
    Raportor: Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM, membru al CDSI al ASEM
    Se anexează: Adresarea rectorului ASEM către președintele CDSI al ASEM cu argumentarea necesității și mărimii taxei pentru studii la ciclul II, Master, învățământul cu frecvență redusă