Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
SÂMBĂTĂ, 18 iunie, la ora 1100, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
 1. Despre iniţierea unor programe noi de studii la ciclul II, masterat.
  (denumirea programelor, argumentarea şi planurile de învăţământ se anexează)
  Raportor: Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM, membru al CDSI al ASEM
 2. Aprobarea deciziei de dare în locaţiune a spaţiilor ASEM.
  (informaţia se anexează)
  Raportor: Igor MELNIC, conf. univ., dr., prorector ASEM, membru al CDSI
 3. Diverse