Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimați membri al CDSI al ASEM,
VINERI, 26 Februarie, la ora 1500, în biroul 301,  et. 3  bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM
 

ORDINEA DE ZI :
  1. Aprobarea bugetului ASEM pentru anul 2016.
    Raportor: Nadejda GUȚU, șef Serviciul Planificare Economică și Finanțe al ASEM
  2. Aprobarea cuantumului taxei de instruire la catedra ”Militară” și a taxei de cazare în căminele studențești ale ASEM
    Raportor: Nadejda GUȚU, șef Serviciul Planificare Economică și Finanțe al ASEM
  3. Diverse