Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Stimaţi membri al CDSI al ASEM,
MARȚI, 31 octombrie 2017, la ora 1500, în biroul 301, et. 3 bl. ”A” (str. Bănulescu Bodoni, 61)
va avea loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM

ORDINEA DE ZI:
  1. Prezentarea Notei Informative privind mersul lucrărilor de construcţie a Complexului sportiv cu bazin de înot al ASEM, strada Petru Rareş nr. 18 şi propuneri referitoare la finanţarea şi finalizarea lucrărilor.
    Raportor: Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM

  2. Diverse