Anunț publicat în ziarul ”Timpul” la 26 ianuarie 2018

Academia de Studii Economice din Moldova
anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere
și a posturilor științifico-didactice:
Șef departament

Departamentul Management
Departamentul Marketing și Logistică
Departamentul Business Internațional
Departamentul Comerț, Turism  și Alimentație Publică
Departamentul Limbi Moderne
Departamentul Teorie și Politici Economice
Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare
Departamentul Drept
Departamentul Finanțe și Asigurări
Departamentul Investiții și Activitate Bancară
Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică
Departamentul Informatică și Managementul Informației
Departamentul Educație Fizică și Sport 

Conferențiar universitar

Departamentul Management – 1
Departamentul Marketing și Logistică – 2
Departamentul Teorie și Politici Economice – 3
Departamentul Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare – 1
Departamentul Drept – 2
Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 1
Departamentul Investiții și Activitate Bancară – 3
Departamentul Informatică și Managementul Informației – 3
Departamentul Econometrie și Statistică Economică – 1

Lector universitar

Departamentul Comerț, Turism  și Alimentație Publică – 1
Departamentul Teorie și Politici Economice – 1
Departamentul Drept – 1
Departamentul Limbi Moderne (limba engleză) – 3
Departamentul Informatică și Managementul Informației – 1
Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economică – 1

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Acte normative, Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, Reglementări ASEM,  Regulamentul departamentului ASEM.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a dosarului – 30 de zile din data publicării anunțului.

Dosarul complet se va depune personal în perioada 26 ianuarie – 24 februarie 2018, între orele 8.00 – 16.30, în zile de lucru, în oficiul Serviciului Juridic și de Secretariat al ASEM (pentru funcția de șef departament) și în oficiul serviciului Resurse Umane (pentru posturile științifico-didactice), Chișinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 61, serviciul Juridic și de Secretariat, bir.501, tel. 022 402 845; serviciul Resurse Umane, bir.504, tel.022 402 846 ).