Anunț publicat în ziarul ”Timpul” la 8 septembrie 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

anunţă concurs pentru ocuparea posturilor științifico-didactice:

Profesor universitar
 • Catedra "Cibernetică și Informatică Economică" – 1
Conferențiar universitar
 • Catedra "Management" – 3
 • Catedra "Merceologie, Comerț  și Alimentație Publică" – 1
 • Catedra "Teorie și Politici Economice" – 2
 • Catedra "Management Social" – 1
 • Catedra "Comunicare Economică și Didactică" – 1
 • Catedra "Drept Public" – 1
 • Catedra "Drept Privat" – 2
 • Catedra "Finanțe și Asigurări" – 1
 • Catedra "Bănci și Activitate Bancară" – 1
 • Catedra "Relații Economice Internaționale" – 1
Lector universitar
 • Catedra " Drept Public " – 1
 • Catedra " Limbi Moderne Aplicate " – 2

Informații cu privire la cerințele de participare la concurs și modul de organizare a concursului pot fi accesate pe pagina web www.ase.md, rubrica Cadrul legal, Acte normative, Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.854 din 21 septembrie 2010.

Notă: La concurs nu pot participa persoanele de vârstă pensionară.

Termenul de depunere a actelor – 30 de zile din data publicării anunțului.

Adresa noastră:  mun.Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, tel.0 22 402 846