ASEM, urmând motto-ul Universitate angajată în viitor și ținând cont de schimbările pe piața forței de muncă a decis diversificarea ofertei educaționale la ciclul II, Masterat prin  inițierea următoarelor programe de studii:

  • Finanțe și tehnologii informaționale,
  • Contabilitate și servicii electronice asociate,
  • Securitatea sistemelor informatice,
  • Integrare economică și afaceri europene,
  • Managementul calității, expertiza și protecția consumatorului,
  • Tehnologia și managementul alimentației publice și agroturism,
  • Digital Business Management

Astfel, în perioada 3-5 aprilie 2018, în ASEM își desfașoară activitatea Comisiile de evaluare externă ale ANACEC în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de masterat.