Laboratorul de securitate informaţională din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, anunţă organizarea Conferinţei Internaţionale a XIV-a "Securitatea Informaţională - 2018" ( 20-21 Martie 2018 , ora 10.00, bir. 104B ).

Organizatorii conferinţei
 

Această conferinţă presupune dezvoltarea activitaţilor de cercetare-dezvoltare a studenţilor, doctoranzilor si tinerilor cercetători in domeniul securităţii informaţionale, selectarea tinerilor specialişti pentru structurile informaţionale de stat sau comerciale.

În cadrul Conferinţei Internaţionale"Securitatea Informaţională - 2018" se propun următoarele teme de cercetare:

 • Bazele dreptului referitoare la securitatea informaţională;
 • Formarea politicii de securitate a sistemelor informaţionale;
 • Protejarea proprietaţii intelectuale si a dreptului de autor;
 • Măsuri organizatorice în domeniul securităţii informaţionale;
 • Testarea si certificarea produselor şi a serviciilor în domeniul securităţii informaţionale;
 • Metode criptografice de protejare a informaţiei;
 • Analiza riscului la administrarea resurselor informaţionale;
 • Analiza fraudelor informaţionale si a mijloacelor de protecţie;
 • Auditul în securitatea sistemelor informatice;
 • Investigarea crimelor computaţionale;
 • Economia securităţii informaţionale.
 • Economia informaţională tenebră

Conferinţa Internatională „Securitatea Informaţională - 2018” va avea loc la data de 20-21 Martie 2018 , ora 10.00, bir. 104B, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova.

Daca doriţi să faceţi o prezentare de 10 min., va rugam sa ne contactati pana la 1 Martie 2018, ora 17-00.

Limbile de prezentare la conferinta: engleza, romană, rusă.

Termenul de prezentare a tezelor – pană la 1 Martie 2018, ora 17-00.

 

Pentru detalii accesați http://security.ase.md/, secțiunea CONFERINȚE