Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Instrucțiunile pentru plasarea tezelor (Primăvară-vară)

Instrucțiunile pentru conducătorii științifici

Conducerea ASEM vă informează, că studiile superioare la ciclul I, licenţă, se finalizează cu elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă.

În acest context, Vă informăm suplimentar despre necesitatea respectării următoarelor cerinţe, care ţin de conţinutul acestui proces:

  1. Termenul limită de selectare şi aprobare a temei tezei de licenţă este
30 SEPTEMBRIE 2016
  1. Teza de licenţă se elaborează în conformitate cu planul calendaristic, întocmit de comun acord cu conducătorul tezei şi aprobat de şeful catedrei de profil.
  1. Fiecare student-absolvent este obligat să depună teza, în format electronic, în repozitoriul ASEM, în baza unei instrucţiuni de înregistrare în sistem, care va fi făcută public în luna martie 2017, în scopul testării antiplagiat şi a unui exemplar al tezei în original la catedră cu acordul conducătorului ştiinţific. Termenul limită
15 MAI 2017
  1. Susţinerea publică a tezelor de licenţă, admise spre susţinere, însoţite de avizul conducătorului ştiinţific şi al şefului de catedră va avea loc în perioada
29 MAI - 10 IUNIE 2017

afis studenti 2017

Stimaţi studenţi,

în vederea finalizării  cu succes a studiilor în ASEM vă îndemnăm să respectaţi cerinţele de mai sus şi vă dorim numai succese!

Consiliul de administraţie!