Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Ciclul I,
Licenţă(locurile cu finanţare de la Bugetul de stat, învăţământ cu frecvenţă la ZI)
Nr.d/oFACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.
profes./Specialit
Limba de instruirePENTRU  DEŢINĂTORII:În conformitate cu p. 1.5
al Regulamentului
(raioanele de Est, copii
orfani,invalizi, etc.)
Pentru candidaţii din raioanele de EST 
diplomelor de
BACALAUREAT
dip. de studii
medii de
specialitate
(COLEGII)
pentru şcolile
ce studiază conform
programelor de înv.
aprobate de ME al RM şi
liceului "A.Mateevici"
s. Sanatauca, Floreşti
celelalte
şcoli
BACColegii
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
1 Business şi administrare 0413.1 Rom. 2 0 1 0 0 1
2 0413.1 Rom.-Eng.
3 0413.1 Rus.
4 Achiziţii 0413.3 Rom. 11 1 2 0 0 1
5 0413.3 Rus.
6 Marketing şi logistică 0414.1 Rom. 4 1 1 0 0 1
7 0414.1 Rus.
8 Merceologie şi comerţ 0419.1 Rom. 10 1 1 1 1 1
9 0419.1 Rus.
10 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 0721.1 Rom. 7 1 1 0 0 1
11 0721.1 Rus.
12 Servicii hoteliere, turism și agrement * 1013.1 Rom.-Eng. 2 0 0 0 0 1
13 1013.1 Rom.-Fran.
14 1013.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept"
1 Administraţie publică 0400.1 Rom. 3 1 1 0 0 0
2 Asistenţa socială 0319.1 Rom. 5 1 1 0 1 0
3 Managementul resurselor umane 0413.2 Rom. 11 1 2 0 0 1
4 0413.2 Rus.
5 Economie generală 0410.1 Rom. 10 1 1 1 1 1
6 0410.1 Rus.
7 Drept 0421.1 Rom. 4 0 1 0 0 0
8 0421.1 Rus.
9 Comunicare și relații publice 0321.2 Rom. 4 1 0 0 0 0
10 0321.2 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale" 
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale  ** 0410.2 Rom.-Engl. 10 1 2 0 1 1
2 0410.2 Rom.- Fran.
Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci *** 0412.1 Rom. 3 1 1 0 0 1
2 0412.1 Rus.
3 0412.1 Rom.-Eng.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate 0411.1 Rom. 3 0 1 0 1 0
2 0411.1 Rus.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Econometrie și statistică economică 0410.3 Rom. 11 1 2 0 1 1
2 0410.3 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 0410.4 Rom. 12 1 2 0 1 1
4 0410.4 Rus.
5 Managementul informaţiei 0612.2 Rom. 12 1 2 0 0 0
6 0612.2 Rus.
7 Informatică 0613.4 Rom. 11 1 2 0 0 1
8 0613.4 Rus.
9 Informatică aplicată 0613.5 Rom. 12 1 2 1 1 0
10 0613.5 Rus.
11 Tehnologia informaţiei 0613.1 Rom. 10 1 2 0 0 0
12 0613.1 Rus.
13 Securitate informaţională 0613.3 Rom. 7 1 2 0 0 0
14 0613.3 Rus.
TOTAL16418303813

*     La specialitatea ”TURISM” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.
**   La specialitatea ”Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.
***   Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze.


Ciclul I, Licenţă
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă la ZI)
Nr.d/oFACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.
profes./Specialit
Limba
de instruire
PENTRU  DEŢINĂTORII:
diplomelor de
BACALAUREAT
dip. de studii medii de
specialitate (COLEGII)
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
1 Business şi administrare 0413.1 Rom. 248 28
2 0413.1 Rom.-Eng.
3 0413.1 Rus.
4 Achiziţii 0413.3 Rom. 9 1
5 0413.3 Rus.
6 Marketing şi logistică 0414.1 Rom. 66 7
7 0414.1 Rus.
8 Merceologie şi comerţ 0419.1 Rom. 22 3
9 0419.1 Rus.
10 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 0721.1 Rom. 13 2
11 0721.1 Rus.
12 Servicii hoteliere, turism și agrement * 1013.1 Rom.-Eng. 47 5
13 1013.1 Rom.-Fran.
14 1013.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept"
1 Administraţie publică 0400.1 Rom. 18 2
2 Asistenţa socială 0319.1 Rom. 6 1
3 Comuniacre și relații publice 0321.2 Rom. 18 2
4 0321.2 Rus.
5 Managementul resurselor umane 0413.2 Rom. 9 1
6 0413.2 Rus.
7 Economie generală 0410.1 Rom. 13 2
8 0410.1 Rus.
9 Drept  0421.1 Rom. 45 5
10 0421.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale"
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale  ** 0410.2 Rom.-Eng. 63 7
2 0410.2 Rom.- Fran. 
 Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci ***  0412.1 Rom. 220 24
2 0412.1 Rus.
3 0412.1 Rom.-Eng.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  0411.1 Rom. 202 23
2 0411.1 Rus.
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Econometrie și statistică economică 0410.3 Rom. 8 1
2 0410.3 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 0410.4 Rom. 12 1
4 0410.4 Rus.
5 Managementul informaţiei 0612.2 Rom. 4 1
6 0612.2 Rus.
7 Informatică  0613.4 Rom. 4 1
8 0613.4 Rus.
9 Informatică aplicată 0613.5 Rom. 7 1
10 0613.5 Rus.
11 Tehnologia informaţiei 0613.1 Rom. 11 1
12 0613.1 Rus.
13 Securitate informaţională 0613.3 Rom. 9 1
14 0613.3 Rus.
TOTAL1054120

*     La specialitatea ”TURISM” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.
**   La specialitatea ”Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.
***   Studiile în limba engleză la specialitatea ”Finanțe și Bănci” vor fi organizate în baza unei testări suplimentare a studenților la cunoașterea limbii engleze.


Ciclul I, Licenţă
( în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii, învăţământ cu frecvenţă redusă)
Nr.d/oFACULTATEA
Domeniul de formare
profesională/Specialitatea
Codul
Dom. form.
profes./Specialit
Limba
de instruire
ENTRU  DEŢINĂTORII:
 - diplomelor de bacalaureat
- diplomelor de studii medii de
specialitate (colegii)
- diplomelor de studii superioare
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” 
1 Business şi administrare 0413.1 Rom. 50
2 0413.1 Rus.
3 Marketing şi logistică 0414.1 Rom. 25
4 0414.1 Rus.
5 Merceologie şi comerţ 0419.1 Rom 25
6 0419.1 Rus.
7 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 0721.1 Rom 20
8 0721.1 Rus.
9 Servicii hoteliere, turism și agrement 1013.1 Rom 35
10 1013.1 Rus.
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
1 Administraţie publică 0400.1 Rom. 15
2 Asistenţă socială 0319.1 Rom. 15
3 Economie Generală 0410.1 Rom. 20
4 0410.1 Rus.
5 Drept 0421.1 Rom. 25
6 0421.1 Rus.
Facultatea „Finanţe”
1 Finanţe şi bănci 0412.1 Rom. 50
2 0412.1 Rus.
Facultatea „Contabilitate”
1 Contabilitate  0411.1 Rom. 50
2 0411.1 Rus.
Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale 0410.2 Rom. 25
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
1 Econometrie și statistică economică 0410.3 Rom. 15
2 0410.3 Rus.
3 Cibernetică şi informatică economică 0410.4 Rom. 20
4 0410.4 Rus.
5 Tehnologia informaţiei 0613.1 Rom. 20
6 0613.1 Rus.
7 Managementul informației 0612.2 Rom. 15
8 0612.2 Rus.
9 Informatică 0613.4 Rom. 15
10 0613.4 Rus.
11 Informatică aplicată 0613.5 Rom. 15
12 0613.5 Rus.
TOTAL455

 
Ciclul II, MASTERAT
(locurile cu finanţare de la Bugetul de stat,
învăţământ cu frecvenţă)
Nr. d/oDenumirea programelor pentru studii
universitare la Ciclul II, Masterat
Limba de
instruire
Nr. Puncte crediteDurata studiilorNumărul de locuri
1 Administrarea afacerilor Rom, Rus 120 2 ani 6
2 Business internaţional Rom, Rus 120 2 ani 4
3 Managementul proiectelor europene Rom, Rus 120 2 ani 2
4 Educație economică Rom, Rus 120 2 ani 1
5 Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Rom 120 2 ani 4
6 Comunicare și jurnalism economic Rom 120 2 ani 1
7 Managementul marketingului Rom, Rus 120 2 ani 5
8 Reclamă şi relaţii cu publicul Rom, Rus 120 2 ani 4
9 Logistică şi supply chain management Rom, Rus 120 2 ani 5
10 Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală Rom, Rus 120 2 ani 4
11 Gestiunea şi dezvoltarea turismului Rom, Rus 120 2 ani 8
12 Gestiunea hotelieră Rom, Rus 120 2 ani 6
13 Analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor economice Rom, Rus 120 2 ani 3
14 Economia unităţilor economice Rom, Rus 120 2 ani 3
15 Demografie şi economia populaţiei Rom, Rus 120 2 ani 12
16 Economia și managementul mediului Rom, Rus 120 2 ani 2
17 Management în administraţie publică Rom 120 2 ani 12
18 Drept economic Rom, Rus 90 1,5 ani 6
19 Drept financiar-fiscal Rom, Rus 90 1,5 ani 6
20 Drept și proceduri vamale Rom, Rus 90 1,5 ani 5
21 Drept financiar-fiscal * Rom, Rus 120 2 ani 3
22 Dreptul în afaceri * Rom, Rus 120 2 ani 3
23 Drept și proceduri vamale * Rom, Rus 120 2 ani 2
24 Comerţ exterior şi activitatea vamală Rom, Rus 120 2 ani 4
25 Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică Rom, Rus 120 2 ani 4
26 Administrare bancară Rom, Rus 120 2 ani 3
27 Investiţii şi pieţe de capital Rom, Rus 120 2 ani 3
28 Finanţe corporative și asigurări Rom, Rus 120 2 ani 4
29 Finanţe publice şi fiscalitate Rom, Rus 120 2 ani 2
30 Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat Engleză 120 2 ani 2
31 Administrare financiar-bancară Rom, Rus 120 2 ani 2
32 Finanţele şi contabilitatea firmei Rom, Rus 120 2 ani 5
33 Contabilitate şi audit Rom, Rus 120 2 ani 5
34 Contabilitate, gestiune și control Rom, Rus 120 2 ani 5
35 Audit financiar Rom, Rus 120 2 ani 3
36 Statistică şi actuariat în economie şi business Rom 120 2 ani 4
37 Managementul Informaţional Rom, Rus 120 2 ani 11
38 Tehnologii informaţionale în economie Rom, Rus 120 2 ani 11
TOTAL175
  • * Program special pentru absolvenții ciclului I, licență, la ALTE DOMENII, decât DREPT, cu durata studiilor de 2 ani (120 puncte credite) și achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani.
 
Ciclul II, MASTERAT
(în bază de Contract, cu achitarea taxei de studii,
învăţământ cu frecvenţă și frecvență redusă)
Nr. d/oDenumirea programelor pentru studii
universitare la Ciclul II, Masterat
Limba de
instruire
Nr. Puncte crediteDurata studiilorNumărul de locuri
1 Administrarea afacerilor Rom, Rus 120 2 ani 50
2 Business internaţional Rom, Rus 120 2 ani 15
3 Managementul proiectelor europene Rom, Rus 120 2 ani 15
4 Educație economică Rom, Rus 120 2 ani 10
5 Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Rom 120 2 ani 15
6 Comunicare și jurnalism economic Rom 120 2 ani 15
7 Managementul marketingului Rom, Rus 120 2 ani 30
8 Reclamă şi relaţii cu publicul Rom, Rus 120 2 ani 20
9 Logistică şi supply chain management Rom, Rus 120 2 ani 20
10 Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală Rom, Rus 120 2 ani 15
11 Gestiunea şi dezvoltarea turismului Rom, Rus 120 2 ani 15
12 Gestiunea hotelieră Rom, Rus 120 2 ani 15
13 Analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor economice Rom, Rus 120 2 ani 15
14 Economia unităţilor economice Rom, Rus 120 2 ani 15
15 Demografie şi economia populaţiei Rom, Rus 120 2 ani 10
16 Economia și managementul mediului Rom, Rus 120 2 ani 10
17 Management în administraţie publică Rom 120 2 ani 15
18 Drept economic Rom, Rus 90 1,5 ani 30
19 Drept financiar-fiscal Rom, Rus 90 1,5 ani 30
20 Drept și proceduri vamale Rom, Rus 90 1,5 ani 30
21 Drept financiar-fiscal * Rom, Rus 120 2 ani 30
22 Dreptul în afaceri * Rom, Rus 120 2 ani 30
23 Drept și proceduri vamale * Rom, Rus 120 2 ani 30
24 Comerţ exterior şi activitatea vamală Rom, Rus 120 2 ani 20
25 Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică Rom, Rus 120 2 ani 20
26 Administrare bancară Rom, Rus 120 2 ani 25
27 Investiţii şi pieţe de capital Rom, Rus 120 2 ani 15
28 Finanţe corporative și asigurări Rom, Rus 120 2 ani 20
29 Finanţe publice şi fiscalitate Rom, Rus 120 2 ani 20
30 Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat Engleză 120 2 ani 15
31 Administrare financiar-bancară  Rom, Rus 120 2 ani 20
32 Finanţele şi contabilitatea firmei Rom, Rus 120 2 ani 30
33 Contabilitate şi audit Rom, Rus 120 2 ani 40
34 Contabilitate, gestiune și control Rom, Rus 120 2 ani 15
35 Audit financiar Rom, Rus 120 2 ani 20
36 Statistică şi actuariat în economie şi business Rom 120 2 ani 15
37 Managementul Informaţional Rom, Rus 120 2 ani 15
38 Tehnologii informaţionale în economie Rom, Rus 120 2 ani 15
TOTAL800
  • * Program special pentru absolvenții ciclului I, licență, la ALTE DOMENII, decât DREPT, cu durata studiilor de 2 ani (120 puncte credite) și achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani.

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68