Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR


ÎN ATENȚIA PRETENDENȚILOR LA STUDII!

După a doua sesiune de înmatriculare au rămas locuri vacante cu finanțare bugetară la următoarele specialități la ciclul I, Licență:

SpecialitățileLocuri
Achiziții 3
Asistență socială 1
Informatică 9
Informatică aplicată
Management informațional 10 
Econometrie și statistică economică
Total30

Doritorii de a depune actele la aceste specialități se pot adresa în comisia de admitere ASEM, bl. A, bir. 303.

Comisia de admitere ASEM


În atenția pretendenților la studii!

Persoanele înmatriculate la locurile cu finanțare pe bază de contract cu achitarea taxei de studii sunt invitați să încheie contractul de studii începând cu 01 august 2017 în biroul 105 bl. F.

 

În atenția pretendenților la studii!

În ASEM continuă depunerea actelor pentru înmatricularea la locurile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate specialitățile ciclul I, Licență și ciclul II, Masterat.
Actele pot fi depuse în biroul 205 bl. F, et. II începând cu 01 august 2017.

 
În atenţia studenţilor anului I !

Repartizarea locurilor în căminele ASEM va avea loc pe data de 29 august 2017,  ora 10.00, după cum urmează:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, cu specialităţile: „Business şi Administrare”, „Achiziţii”, „Marketing şi logistică”, „Merceologie şi comerţ”; „Servicii hoteliere, turism și agrement”, „Tehnologia şi management în alimentaţia publică” – bloc A, biroul 407

Facultatea „Economie Generală şi Drept”, cu specialităţile „Economie Generală”, „Drept”, „Administraţie publică”, „Managementul resurselor umane”, „Asistenţă socială”, „Comunicare și relații cu publicul” – bloc A, biroul 610

Facultatea „Finanţe”, cu specialitatea „Finanţe şi Bănci” – bloc F, biroul 203

Facultatea „Contabilitate”, cu specialitatea „Contabilitate” – bloc C, biroul 302

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”, cu specialitatea „Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale” – bloc B, biroul 705

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, cu specialităţile  „Cibernetică şi Informatică Economică”, „Informatică aplicată”, „Tehnologia informaţiei”, „Securitate Informaţională”, „Econometrie și Statistică Economică”, „Managementul Informației” – bloc B, biroul 404

Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, cu toate programele de studii – bloc F, biroul 206

Comisia de admitere ASEM

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68