Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Program Admiterea

Program de lucru
Zilnic, 0900 - 1700
22 iulie 2018, 0900 - 1200
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:, 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii:, 40-29-00
Comisia de admitere:, 22-27-32

Abonare noutăți

GRAFICUL organizării admiterii în
Academia de Studii Economice din Moldova, anul 2018

Ciclul I, Licenţă, (16 iulie - 30 august 2018)

Sesiunea 1 (de bază)
16 iulie - 22 iulie 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
23 iulie 2018, ora 1000 Anunţarea rezultatelor intermediare
23 iulie - 25 iulie 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea documentelor în original
26 iulie 2018,  ora 1000 Anunţarea rezultatelor finale
(afişarea ordinului de înmatriculare)
Sesiunea 2
26 iulie - 30 iulie 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
31 iulie 2018, ora 1000 Afişarea rezultatelor intermediare
31 iulie 2018 - 03 august 2018, ora 0900- 1700 Depunerea documentelor în original
04 august  2018,  ora  1000 Anunţarea rezultatelor finale
(afişarea ordinului de înmatriculare)
Sesiunea 3
04 august 2018 - 11 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea documentelor în original
13 august 2018 , ora 1000 Anunţarea rezultatelor finale
(afişarea ordinului de înmatriculare)
Sesiunea 4
13 august 2018 - 18 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea documentelor în original
20 august 2018 , ora 1000 Anunţarea rezultatelor finale
(afişarea ordinului de înmatriculare)
Sesiunea 5
20 august 2018 - 29 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea documentelor în original
30 august 2018 , ora 1000 Anunţarea rezultatelor finale
(afişarea ordinului de înmatriculare)

Ciclul II, Masterat

Sesiunea 1 (de bază)
16 iulie - 22 iulie 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
23 iulie 2018, ora 1100 Anunțarea rezultatelor intermediare
23 iulie - 25 iulie 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea documentelor în original
26 iulie 2018, ora 1100 Anunțarea rezultatelor finale
Sesiunea 2
26 iulie - 03 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
04 august 2018, ora 1100 Anunţarea rezultatelor finale
Sesiunea 3
04 august - 11 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
13 august 2018, ora 1100 Anunţarea rezultatelor finale
Sesiunea 4
13 august - 18 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
20 august 2018, ora 1100 Anunţarea rezultatelor finale
Sesiunea 3
20 august - 29 august 2018, ora 0900 - 1700 Depunerea cererilor de participare
30 august 2018, ora 1100 Anunţarea rezultatelor finale

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68