Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Program Admiterea

Program de lucru
Zilnic, 0900 - 1700
22 iulie 2018, 0900 - 1200
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:, 22-41-28, 40-27-09
Serviciul studii:, 40-29-00
Comisia de admitere:, 22-27-32

Abonare noutăți

  1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în Academia de Studii Economice din Moldova, anul 2018, la ciclul I, LICENȚĂ

  2. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în Academia de Studii Economice din Moldova, anul 2018, ciclul II, MASTERAT

  3. Studii în termeni reduse

  4. Perioadele admiterii

  5. Taxe de studii

  6. Vezi aici impresii ale absolventilor ASEM 2018

ÎN ATENȚIA PRETENDENȚILOR LA  STUDII LA:

  • Ciclul I, Licență, cu frecvență
  • Ciclul I, Licență, frecvență redusă
  • Ciclul II, Masterat, cu frecvență
  • Ciclul II, Masterat, cu frecvență redusă

Înmatricularea pe bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii, se va realiza în funcție de solicitările candidaților la studii, fără un plan preventiv de înmatriculare.


Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68