Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Miercuri, 6 iunie 2018, la ora 1300, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului,
va avea loc discuția publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 521.04. Marketing logistică,
elaborată de Rodica (BOGDAN) SLUTU, cu tema:
MARKETINGUL RESURSELOR UMANE ȘI POSIBILITĂȚI DE APLICARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Conducător științific – BELOSTECINIC Grigore,dr. hab, prof. univ., academician

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68