Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Vineri, 19 iunie 2015, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.03 Economie și management în domeniu de activitate,
elaborată de Bretan Florin - Ioan, cu tema:
Planificarea și organizarea ca funcții de management în activitatea unităților economice (în baza organizațiilor de comerț din județul Maramureș, România)
Conducător ştiinţific – Sîrbu Ion,dr.hab., prof. univ.