Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Joi, 19 martie 2015, la ora 1500, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Geografie economică şi socială
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
pe adresa MD-2005, mun.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul B. et 7, aud.701
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în geografie
la specialitatea  154.01. Geografie economică şi socială
elaborată de Cujbă Vadim cu tema
Oraşele mici şi mijlocii din Republica Moldova. Studiu de Geografie economică
Conducător ştiinţific – Mâtcu Matei dr.conf.univ.