Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Miercuri, 11 martie 2015, la ora 10.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană

din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.03 Economie și management în domeniu de activitate,
elaborată de Chirinciuc Iurie, cu tema:
MANAGEMENTUL ALIANŢELOR STRATEGICE (PE BAZA INDUSTRIEI DE MOBILĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA)
c
onducător ştiinţific – Cojocaru Vadim,dr., prof. univ.