Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Miercuri, 14 martie 2018, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului,
va avea loc discuția publică a tezei de doctor habilitat în economie
la specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate,
elaborată de MOVILĂ Irina, cu tema:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ    
(Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale)

Consultant științific – COTELNIC Ala,dr. hab, prof. univ.