Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Miercuri, 14 februarie 2018, ora 10.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD - 2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului,
va avea loc discuția publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate,
elaborată de Cătălina ILCIUC, cu tema:
IMPLICAȚII MANAGERIALE ASUPRA MOTIVAȚIEI PERSONALULUI ÎN ORGANIZAȚIILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Conducător științific – Alic BÎRCĂ, dr. hab., conf. univ.