Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Miercuri, 13 decembrie 2017, ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD - 2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului, 
va avea loc discuția publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate,
elaborată de Irina NICOV, cu tema:
ANTREPRENORIATUL INOVAŢIONAL PREMISĂ PENTRU INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Conducător științific – Ion PALADI, dr. hab, prof. univ.