Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Miercuri, 15 noiembrie 2017, ora 900, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD - 2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului,
va avea loc discuția publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate,
elaborată de Irina CROTENCO, cu tema:
Стратегический менеджмент развития регионального комплекса (на примере сферы туризма Республики Молдова)
Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova)

Conducător științific – Ala COTELNIC, dr. hab, prof. univ.