Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Vineri, 27 octombrie 2017, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii Economice Internaţionale în Sistemul Mondial Contemporan”,
din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, blocul B, et. 7, sala 701,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la specialitatea – 521.02 – Economia Mondială; Relaţii Economice Internaţionale.
elaborată de dna Roitman Irina, cu tema:
Impactul megatendintelor economiei mondiale asupra turismului international si national
Conducător ştiinţific – Svetlana-Zorina Siscan, conf. univ., dr. hab.