Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Joi, 19 martie 2015, la ora 1500, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Geografie economică şi socială
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
pe adresa MD-2005, mun.Chişinău, str.Bănulescu-Bodoni, 61, blocul B. et 7, aud.701
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în geografie
la specialitatea  154.01. Geografie economică...

Vineri, 20 martie 2015, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană

 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
...

Miercuri, 11 martie 2015, la ora 10.00, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană

din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
la specialitatea 521.03...

Miercuri, 4 februarie 2015, la ora 1030, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană

din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie