Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

La 10 septembrie 2015, ora 1300, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan”,
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul B, et. 7, sala 701,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la...

Joi, 10 septembrie 2015, la ora 1000, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie

Vineri, 19 iunie 2015, la ora 1300, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Teorii şi strategii de dezvoltare economică durabilă
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et. 8, sala 804,
va avea loc susţinerea publică  a tezei de doctor în economie
la...

Vineri, 19 iunie 2015, la ora 1100, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61, blocul A, et.3, Sala Senatului,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor  în economie
...

Joi, 14 mai 2015, la ora 1230, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar

din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD-2005, mun.Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul F, et.5, aud. 506,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
la...