Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Misiunea ȘFC este de coordonare a tuturor activităților de învățămînt continuu la nivelul Academiei de Studii Economice, în cooperare cu facultățile ASEM și cu alte instituții similare din țară și străinătate în vederea furnizării de programe de instruire relevante atît din punct de vedere științific, cît și metodologic în conformitate cu cerințele reformei în educație.

Școala de Formare Continuă al ASEM are ca obiectiv...

Miercuri, 29  noiembrie 2017, ora 900, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD - 2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului,
va avea loc discuția publică a tezei de doctor în...

Miercuri, 15 noiembrie 2017, ora 900, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil
Managementul şi marketingul în economia contemporană
din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova,
pe adresa: MD - 2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu - Bodoni, 61, blocul A, et. 3, Sala Senatului,
va avea loc discuția publică a tezei de doctor în economie
la...

Joi, 09 noiembrie 2017, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii Economice Internaţionale în Sistemul Mondial Contemporan,
din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, blocul B, et. 7, sala 711,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie
...

Vineri, 27 octombrie 2017, ora 1400, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil
Relaţii Economice Internaţionale în Sistemul Mondial Contemporan”,
din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
pe adresa: MD-2005, or. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 59, blocul B, et. 7, sala 701,
va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în...

© 2017 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster