Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
CRECIUN Ala
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-09
Tema tezei
PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE GESTIUNE FINANCIARĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Specialitatea:
522.01...
Pretendent:
Alla LEVITSKAIA
Conducător ştiinţific:
COTELNIC Ala, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
DH 32.521.03-10
Tema tezei
Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia)
Specialitatea:
521.03 -...
Pretendent:
Niculina APETRI
Conducător ştiinţific:
Elena TURCOV, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-08
Tema tezei
Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios
Specialitatea:
521.03 - Economie și management...
Pretendent:
Ana NEDELCU
Conducător ştiinţific:
BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-07
Tema tezei
Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale
Specialitatea:
522.01 –...
Pretendent:
Nadejda IANIOGLO
Conducător ştiinţific:
Ala LEVITSKAIA
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03 – 08
Tema tezei
Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextual inovaţiilor organizaţionale (în baza UTA Găgăuz Yeri)
Specialitatea:
521.03 Economie  şi management în...