Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
ROŞCA-SADURSCHI Liudmila
Conducător ştiinţific:
SOLCAN Angela, doctor în...
Pretendent:
CERNIT Rodica
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice,...
Pretendent:
GRICIUC Petru
Conducător ştiinţific:
BOTNARI Nadejda, doctor în economie,...
Pretendent:
CRECIUN Ala
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie,...
Pretendent:
Alla LEVITSKAIA
Conducător ştiinţific:
COTELNIC Ala, doctor habilitat în ştiinţe...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68