Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Olga BEJENARU
Conducător ştiinţific:
Victoria LUPU, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.08.00.14
Tema tezei:
Potențialul de export al Republicii Moldova
Specialitatea:
521.02 – ECONOMIE MONDIALĂ; RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Data:
17 decembrie...
Pretendent:
Galina BĂDICU
Conducător ştiinţific:
Vasile BUCUR, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.02-02
Tema tezei:
Aspecte problematice ale contabilității rezultatelor financiare în telecomunicații
Specialitatea:
522.02 - Contabilitate; audit; analiză...
Pretendent:
Andrei RĂU
Conducător ştiinţific:
Gheorghe ŢURCANU, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03 – 03
Tema tezei:
Uniunile corporative ca factor de creștere a competitivității întreprinderilor din Republica Moldova
Specialitatea:
521.03 – ECONOMIE ŞI MANGEMENT ÎN...