Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
BAJAN Maia
Conducător ştiinţific:
BAJEREAN Eudochia, doctor în economie, conferenţiar...
Pretendent:
SLOBODEANU Svetlana
Conducător ştiinţific:
NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat în...
Pretendent:
RAPCEA Vitalie
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC Grigore, dr. hab. în economie, prof. univ.,...
Pretendent:
COPĂCEANU Cristina
Conducător ştiinţific:
GANEA Victoria, doctor în economie,...
Pretendent:
Svetlana BILOOCAIA
Conducător ştiinţific:
HÎNCU RODICA, doctor habilitat în economie, profesor...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68