Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Natalia BRANAȘCO
Conducător științific:
Nolea FILIP, doctor în economie, conferențiar...
Pretendent:
Olga BEJENARU
Conducător ştiinţific:
Victoria LUPU, doctor în economie, conferenţiar...
Pretendent:
Galina BĂDICU
Conducător ştiinţific:
Vasile BUCUR, doctor habilitat în economie, profesor...
Pretendent:
Andrei RĂU
Conducător ştiinţific:
Gheorghe ŢURCANU, doctor în economie, conferenţiar...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68