Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
SLOBODEANU Svetlana
Conducător ştiinţific:
NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32 522.02-04
Tema tezei
Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăţi
Specialitatea:
522.02 – Contabilitate; audit; analiză...
Pretendent:
RAPCEA Vitalie
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC Grigore, dr. hab. în economie, prof. univ., academician AȘM
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.04-01
Tema tezei
Abordări integrate de marketing în formarea și dezvoltarea pieței produselor pomicole din Republica Moldova
Specialitatea:
521.04 – Marketing...
Pretendent:
COPĂCEANU Cristina
Conducător ştiinţific:
GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32. 522.01 – 02
Tema tezei
Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova
Specialitatea:
522.01 –...
Pretendent:
Svetlana BILOOCAIA
Conducător ştiinţific:
HÎNCU RODICA, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01- 01
Tema tezei
Развитие рынка ценных бумаг республики молдова в контексте европейской финансовой интеграции...
Pretendent:
Natalia BRANAȘCO
Conducător științific:
Nolea FILIP, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Științific Specializat:
D 32.521.01-01
Tema tezei:
Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte social-economice
Specialitatea:
521.01 – TEORIE ECONOMICĂ ȘI POLITICI...