Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Vladislav LEVANDOVSKI
Conducător ştiinţific:
Serghei OHRIMENCO, prof. univ., dr....
Pretendent:
Elvira JOROVLEA
Conducător ştiinţific:
Raisa BORCOMAN, prof. univ., dr.
Consiliul...
Pretendent:
PERCINSCHI OLGA
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în economie,...
Pretendent:
BRÎNZILA Liuba
Conducător ştiinţific:
NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat în...
Pretendent:
CUJBĂ Vadim
Conducător ştiinţific:
MĂTCU Matei, doctor în geografie, conferenţiar...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68