Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Elvira JOROVLEA
Conducător ştiinţific:
Raisa BORCOMAN, prof. univ., dr.
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-04
Tema tezei
„Rolul comportamentului organizaţional  în activitatea instituţiilor din Republica Moldova”
Specialitatea:
521.03 - Economie şi management în domeniu de...
Pretendent:
PERCINSCHI OLGA
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în economie, profesor universitar, academician
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.04–02
Tema tezei
„Инновационный маркетинг в арт-бизнесе: направления и возможности применения (на...
Pretendent:
BRÎNZILA Liuba
Conducător ştiinţific:
NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D32 522.02-05
Tema tezei
Contabilitatea investiţiilor imobiliare
Specialitatea:
522.02 – Contabilitate; audit; analiză...
Pretendent:
CUJBĂ Vadim
Conducător ştiinţific:
MĂTCU Matei, doctor în geografie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D.32.154.01
Tema tezei
Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice
Specialitatea:
154.01 – Geografie economică şi...
Pretendent:
BAJAN Maia
Conducător ştiinţific:
BAJEREAN Eudochia, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.02-03
Tema tezei
Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă
Specialitatea:
522.02 – Contabilitate; audit;...