Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Veronica MIDARI
Conducător ştiinţific:
Aurelia TOMȘA, conf. univ....
Pretendent:
Iurie CHIRINCIUC
Conducător ştiinţific:
Vadim COJOCARU prof. univ. dr
Consiliul...
Pretendent:
Vladislav LEVANDOVSKI
Conducător ştiinţific:
Serghei OHRIMENCO, prof. univ., dr....
Pretendent:
Elvira JOROVLEA
Conducător ştiinţific:
Raisa BORCOMAN, prof. univ., dr.
Consiliul...
Pretendent:
PERCINSCHI OLGA
Conducător ştiinţific:
BELOSTECINIC GRIGORE, doctor habilitat în economie,...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68