Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Mirela NICULAE
Conducător ştiinţific:
Ludmila COBZARI, doctor habilitat în economie, profesor...
Pretendent:
Aurelia BAHNARU
Conducător ştiinţific:
Eugenia FEURAŞ, doctor habilitat în...
Pretendent:
Timofei Olga
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie,...
Pretendent:
Vasile HINCU
Conducător ştiinţific:
Maria CIUBOTARU, doctor habilitat în...
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
Pretendent:
Alic Bîrcă
Consultant...

Navigare rapidă

Contacte

 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
T: 22-41-28
F: 22-19-68