Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Victoria POSTOLACHE
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-03
Tema tezei
IMPLICAREA OPERAŢIUNILOR CU DERIVATELE FINANCIARE ASUPRA PERFORMANŢELOR BANCARE
Specialitatea:
522.01 –...

 

Pretendent:
Dumitru SIMONOV
Conducător ştiinţific:
Boris CHISTRUGA, prof. univ. dr. hab.
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.02-02
Tema tezei
Impactul securităţii energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiţii de instabilitate economică mondială
Specialitatea:
521.02 - Economie...
Pretendent:
Veronica MIDARI
Conducător ştiinţific:
Aurelia TOMȘA, conf. univ. dr.
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D32-521.01-02
Tema tezei
Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei muncii
Specialitatea:
521.01 – Teorie economică şi politici...
Pretendent:
Iurie CHIRINCIUC
Conducător ştiinţific:
Vadim COJOCARU prof. univ. dr
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-05
Tema tezei
Specificul managementului alianței corporative ( în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova)
Specialitatea:
521.03 – Economie și management în domeniu de...
Pretendent:
Vladislav LEVANDOVSKI
Conducător ştiinţific:
Serghei OHRIMENCO, prof. univ., dr. hab.
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.523.01-01
Tema tezei
ASPECTE INFORMAŢIONALE DE DIRIJARE A PROCESELOR ANTICRIZĂ
Specialitatea:
523.01. - Cibernetică şi Informatică Economică
Data:
11...