Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Aurelia BAHNARU
Conducător ştiinţific:
Eugenia FEURAŞ, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.01-03
Tema tezei
PERFECŢIONAREA  MECANISMULUI  ECONOMIC  DE  REGLEMENTARE  ECOLOGICĂ: CAZUL  REPUBLICII ...
Pretendent:
Timofei Olga
Conducător ştiinţific:
Victoria COCIUG, doctor în economie, conferențiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-06
Tema tezei
Rolul băncilor în procesul de creare a banilor
Specialitatea:
522.01....
Pretendent:
Vasile HINCU
Conducător ştiinţific:
Maria CIUBOTARU, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01- 05
Tema tezei
FUNDAMENTELE EVALUĂRII PERFORMANŢEI BUGETARE LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Specialitatea:
522.01....
Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat
Pretendent:
Alic Bîrcă
Consultant ştiinţific:
Sergiu I. Chircă, prof. univ. dr. hab.
Consiliul Ştiinţific Specializat:
DH. 32. 521.03-05
Tema tezei
Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea...
Pretendent:
Roman ZUBCO
Conducător ştiinţific:
Natalia LOBANOV
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.02-03
Tema tezei
Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova
Specialitatea:
521.02. Economie mondială; relații economice...