Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitate angajată în VIITOR

Pretendent:
Niculina APETRI
Conducător ştiinţific:
Elena TURCOV, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.521.03-08
Tema tezei
Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios
Specialitatea:
521.03 - Economie și management în domeniul...
Pretendent:
MUSCA Snejana
Conducător ştiinţific:
ONOFREI Alexandr, doctor habilitat în economie, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32-521. 03 11
Tema tezei
Managementul motivațional ca factor al dezvoltării economice a întreprinderilor mici și mijlocii (pe baza UTA Găgăuzia)
...
Pretendent:
ROŞCA-SADURSCHI Liudmila
Conducător ştiinţific:
SOLCAN Angela, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32-521. 03 04
Tema tezei
DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI PRIN INOVAŢII (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud)
...
Pretendent:
CERNIT Rodica
Conducător ştiinţific:
COBZARI Ludmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-10
Tema tezei
GESTIONAREA RESURSELOR FINANCIARE ALE STATULUI PRIN SISTEMUL TREZORERIAL
Specialitatea:
522.01 – FINANȚE
Data:
30 iunie...
Pretendent:
GRICIUC Petru
Conducător ştiinţific:
BOTNARI Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar
Consiliul Ştiinţific Specializat:
D 32.522.01-12
Tema tezei
ROLUL INSTRUMENTELOR FISCALE ÎN EDIFICAREA ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea:
522.01 –...