Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Căpriana, 50
bloc C, et. 3, bir. 325, 326

 
catedra.cae@ase.md

 
 022-402-760 - secretariat
022-402-759 - șef-catedră
022-402-860, 022-402-762 cadrele didactice ale catedrei

Frecvență la ZI

DisciplinaSpecialitatea
Analiza activităţii economice
Analiza activităţii economico-financiare
Analiza economico-financiară
Analiza de gestiune
Analiza situaţiilor financiare
Bazele contabilităţii
Contabilitate
Contabilitate financiară
Contabilitatea în unităţile de alimentaţie publică
Contabilitatea întreprinderii
Contabilitatea întreprinderilor de comerţ
Contabilitatea impozitelor