Academia de Studii Economice a Moldovei
Departamentul "Contabilitate, audit și analiză economică"

confcon 1m

Date de contact

 

mun. Chișinău, R. Moldova
str. Căpriana, 50
bloc C, et. 3, bir. 325, 326

 
catedra.cae@ase.md

 
 022-402-760 - secretariat
022-402-759 - șef-catedră
022-402-860, 022-402-762 cadrele didactice ale catedrei
pentru sem.I, anul universitar 2017-2018
Nr.
d/o
Numele, prenumeleGrad ştiinţific,
Titlul didactic
ZiuaOrele de consultaţiiBlocul de studii,
biroul
1 BAJAN Maia Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Luni
Joi
0830 – 0930
1430 – 1530
bl. C 304
2 BĂDICU Galina Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1430 – 1630 bl. C 325
3 BÎRCĂ Aliona Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marți 1300 – 1500 bl. C 325
4 CĂLUGĂREANU Diana Lector superior Vineri 1300 – 1500 bl. C 326
5 COJOCARI Ala Lector superior Luni 1300 – 1430 bl. C 326
6 CHIRILOV Nelea Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marți
0930 – 1110
1300 – 1430
bl. C 326
7 DIMA Maria Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
    bl. C 325
8 DUTCA Daniela Lector universitar Luni 1440 – 1540 bl. C 326
9 ERHAN Lica Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1430 bl. C 325
10 GAVRILIUC Liudmila Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marţi 1300 – 1400 bl. C 326
11 GHERASIMOV Mihail Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Marți
Joi
1300 – 1400
1500 – 1600
bl. C 325
12 GUDIMA Galina Lector  superior Luni
Miercuri
1300 – 1400
1130 – 1230
bl. C 325
13 Harea Ruslan Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1400 bl. C 325
14 LAZARI Liliana Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Luni
Joi
1100 – 1300
1300 – 1500
bl. C 325
15 MIHAILA Svetlana Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1230 – 1430 bl. C 325
16 MUNTEAN Neli Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Luni
Miercuri
1200 – 1300
1300 – 1400
bl. C 304
17 Paladi Valentina Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Joi 1300 – 1430 bl. C 326
18 ŢIRIULNICOVA Natalia Doctor în economie,
Conferenţiar universitar
Miercuri 1300 – 1430 bl. C 326
19 ŢURCAN Ludmila Lector superior Joi 1000 – 1100 bl. C 325
20 Ţurcanu Viorel Ion Doctor habilitat,
Profesor universitar
Marți
Joi
1630 – 1730
1630 – 1730
bl. C 205