Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor

Vineri, 11 Martie 2016 00:00

Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători ASEM-2016 (Ediția a XIII-a)

Academia de Studii Economice din Moldova organizează în perioada 22 - 23 aprilie 2016 Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători (doctoranzi, masteranzi și studenți).

Cea de-a XIII-a ediție a simpozionului își propune să ofere cadrul pentru ample dezbateri științifice  studențești.
În cadrul Facultății BAA, studenții  vor avea posibilitatea să prezente lucrări,  în funcție de domeniul de interes, în următoarele secțiuni:

  • Managementul în economia contemporană  – catedra  Management
  • Creativitate, inovație și protecția proprietății intelectuale - catedra Management în parteneriat cu Agenția de Stat de Protecție a Proprietății (AGEPI)
  • Noi abordări și aplicații ale marketingului  -  catedra Marketing și Logistică
  • Turism și servicii hoteliere – catedra Turism și Servicii hoteliere
  • Analiza pieței, sortimentului și calității mărfurilor de larg consum  - Merceologie, comerț și alimentație publică

Participanții prezintă, la catedra de profil, până la 20 martie 2016  titlurile comunicărilor, prenumele și numele complet al autorului, anul de studii, facultatea, conducătorul științific (titlul științific, prenumele, numele).

Cele mai interesante și originale lucrările înscrise la secțiunile conferinței vor fi publicate în volumul Materialele Simpozionului Științific al Tinerilor Cercetători ASEM – 2016.